Inschrijvingsprocedure 1ste jaar (schooljaar 2017-2018)

Onze school is de laatste jaren sterk gegroeid.  We willen echter de persoonlijke aanpak die ons kenmerkt, blijven garanderen.  Daarom is de inschrijving opgesplitst in twee momenten: een puur adminstratief luik op donderdag 9 maart en een uitgebreider moment op afspraak. 

=> Inschrijvingsperiode voor voorrangsgroepen
De inschrijving verloopt verschillend voor die leerlingen die reeds een broer of zus op school hebben of zoon of dochter zijn van een personeelslid.  Deze groepen hebben voorrang en kunnen zich aanmelden vanaf maandag 9 januari via deze link naar het  aanmeldingsformulier.  De aangemelde ouders worden door ons gecontacteerd voor een afspraak tot inschrijving.   De inschrijvingen lopen tot en met dinsdag 28 februari 2017.

=> Inschrijvingsperiode voor leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen: inschrijvingsweek vanaf 9 maart
Alle andere inschrijvingen voor het eerste jaar lopen tijdens de inschrijvingsweek. In een eerste fase gaat het om de administratieve inschrijving op donderdag 9 maart 2017 tussen 07.30 uur en 18.00 uur.  We registreren dan de basisgegevens die noodzakelijk zijn om de inschrijving te realiseren.  Zo kunnen we lange wachttijden vermijden. Lukt het niet op donderdag, dan kan u ook terecht op vrijdag 10 maart (7.30 uur - 15.30 uur). 

Wat moet u meebrengen?

  • ID-kaart van zoon of dochter.
  • Indien de ID-kaart nog niet in het bezit is, dan de SIS-kaart van zoon of dochter.

Vanaf maandag 13 maart kan deze korte registratie alleen tijdens de schooluren en op afspraak met het leerlingensecretariaat, te bereiken op het tel.nr. 02/766 11 11.

Omdat we wensen dat u meer uitgebreid kan kennismaken met onze school en dit buiten de werkuren, voorzien we voor de ingeschreven ouders en leerlingen een tweede uitgebreider inschrijvings’vervolmakings’moment. Dit zal ongeveer een uurtje in beslag nemen en wordt volgens afspraak vastgelegd. Hier worden de uitgebreide administratieve formaliteiten afgerond (inschrijvingsblad, verklaring op eer, keuze levensbeschouwing, goedkeuring reglement en pedagogische visie).  Daarnaast is er ook ruimte voor vragen en kennismaking met de school. Deze afspraak wordt vastgelegd tijdens de eerste fase. 

=> Informatieavond en opendeurdag

Om onze school beter te leren kennen, bent u van harte welkom op volgende momenten:

  • Informatieavond in Tervuren (aula KAT): donderdag 19 januari 2017 (start om 19.30 uur) 
    De leerlingen en de ouders krijgen elk een aangepast programma om kennis te maken met de kwaliteiten van onze school. De leerlingen krijgen na een korte introductie, een rondleiding in de school waar zij verschillende leerkrachten ontmoeten voor een aantal korte kennismakingslessen. 
    Voor een vlotte organisatie vragen we om vooraf via deze link in te schrijven. 
  • Opendeurdag: zaterdag 13 mei 2017 (tussen 14.00 uur en 17.00 uur)
    We zetten onze deuren open voor ouders en leerlingen die willen komen proeven van de sfeer in onze school.