Inschrijvingsprocedure 2de - 6de jaar (schooljaar 2017-2018)

Het KA Tervuren is een bloeiende school. Jaarlijks gaat het leerlingenaantal erop vooruit. Afhankelijk van de studiekeuze van onze huidige leerlingen zijn  er nog een aantal plaatsen vrij voor nieuwe leerlingen in het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de jaar.

Meteen na het rapport in juni starten wij met een rondvraag bij onze leerlingen.  Nadat zij hun studiekeuze bekend gemaakt hebben, kan de inschrijving voor nieuwe leerlingen voor het 2de tot en met het 6de jaar starten in die studierichtingen waar er nog plaatsen beschikbaar zijn.  Dit is de reden waarom wij pas kunnen starten met de inschrijvingen vanaf dinsdag 4 juli 2017 om 15.00 u.

Start inschrijvingen
Om te kunnen overgaan tot inschrijving is het belangrijk dat de nieuwe leerling zich samen met één van de ouders persoonlijk aanmeldt (*). Als er plaats is in de gekozen studierichting/klas, wordt er overgegaan tot een intakegesprek met de directie. Hierna volgt de definitieve inschrijving.  

Aanmelden voor dit intakegesprek kan op de volgende momenten:

  • dinsdag 4 juli: 15.00 uur – 18.00 uur
  • woensdag 5 juli: 09.00 uur – 12.00 uur
  • vanaf maandag 21 augustus na een telefonische afspraak met het leerlingensecretariaat (02/766.11.11)

Het is dus aangeraden om op dinsdag 4 juli langs te komen.  Als dit niet past, kan je ook één van de latere data kiezen.

Doel intakegesprek
Tijdens dit gesprek peilt de directie samen met één van de ouders (of een gevolmachtigde) en de leerling aan de hand van het laatste rapport naar de motivatie om te starten op onze school.  Daarnaast is er ook tijd om meer informatie te verwerven over de visie en het onderwijsbeleid van het KA Tervuren.

Noodzakelijke documenten

  • Het laatste rapport (volledig schooljaar!)
  • De eindbeslissing van het vorig schooljaar (zie rapport juni)
  • ID-kaart van zoon of dochter

Meer informatie? 
Voor meer informatie over deze procedure kan je steeds terecht bij onze medewerkers van het leerlingensecretariaat   (02/766.11.11). 
Opgelet: tot en met dinsdag 4 juli kan er telefonisch geen informatie gegeven worden over het aantal beschikbare plaatsen.  

(*) Belangrijk!  Leerlingen en ouders die omwille van een verblijf in het buitenland niet aanwezig kunnen zijn op dinsdag 4 juli, nemen telefonisch contact op met de medewerkers van het leerlingensecretariaat.