De Vriendenkring

De vriendenkring werkt overkoepelend voor de basisschool en het atheneum. Via de organisatie van een aantal activiteiten (wafelverkoop, mosselfeest, tombola…) tracht ze de school bijkomende financiële middelen te bezorgen die uitsluitend en integraal de leerlingen ten goede komen.

Deze worden gebruikt voor de aankoop van didactisch materiaal, voor financiële steun bij pedagogische uitstappen, geïntegreerde werkperioden, studiereizen en themadagen.  

De Vriendenkring is bijna even oud als de school zelf. In 1963 begonnen enkele prominente Tervurenaars met een beschermcomité dat het KAT met raad en daad zou bijstaan.    

 Anno 2012 wil de Vriendenkring de school vooral financieel steunen met de aankoop van schoolmateriaal maar ook als extra steun voor sociale doeleinden. Ook u kan uw steentje bijdragen en lid worden van de VZW Eureka KAT - Vriendenkring.  

Lid worden kan door uw bijdrage over te schrijven op rekeningnummer 001-6151026-41 (VZW Eureka KATE - Vriendenkring).

U kan kiezen tussen de volgende formules: Gewoon lid: 10 EUR - Steunend lid: 15 EUR - Erelid: 25 EUR.